Sevärt

Egypten

 

 

Vår historia är starkt knuten till gamla Egypten.

Vi har många rötter här

Ruth

 

 

Den här valde jag att länka pga att bibliska Ruth är vår anmoder i direkt nedstigande led- hennes historia , är vår egen.

Alexande den store

 

 

Släkt på flera sätt, därför valde jag den här videon

Copyright @ All Rights Reserved