Solkatten Minou´s Julsida

 

 

 

Julsidan  för stora & små

Julklassiker

 

 

 

 

God Jul !

      

Käcka barn & mycket snö

          med skidföre

Julens lekar:

 

Att leka jullekar med sina barn, släktingar och vänner är roligt. Det finns massor av olika jullekar att välja mellan, och ännu fler jullekar att komma på själv.

Att dansa kring granen är en väldigt populär jullek, under andra jullekar ska man röra om bland paket, räkna nötter, leka blindbock och räkna grisar i skogen.
 

Tomten tittar gärna på!


 

Pepparkaka på het plåt:

 

Alla barn och vuxna utom två sluter sig i en cirkelformation, två och två och i armkrok med varandra parvis. De två personer som utsetts till att jaga är pepparkakor, de ställer sig mitt i cirkeln en bit ifrån varandra. När startsignalen går, börjar en pepparkaka jaga den andra pepparkakan. Den som jagas ska försöka undvika att bli tagen. Han eller hon kan när som helst fatta någon i armen bland dem som står i cirkeln. Då håller det nya paret ”armkrok” och den som står i andra änden av paret måste då släppa taget och bli jagad istället för den ”räddade” personen… Om personen haffas av den som jagar, får den istället bli den som jagar.

 

 

Filipin:

 

Filipin är en tvillingkärna i till exempel en hasselnöt eller mandel. Att spela filipin är en sorts vadslagning:
Man kommer överens om en vinst. De båda vadhållarna äter upp sin kärna och bestämmer sig för att den som först säger filipin till den andre när man träffas nästa gång har vunnit.

Alternativ: Man bestämmer att man ska säga "filipin" till varandra en viss dag lagom långt fram i tiden, till exempel 18 februari. Den som säger det först har vunnit.

 

Packa pappas kappsäck:

 

Alla sätter sig i en ring. En går ut och resten bestämmer sig för en känd person. Den som går ut frågar var och en i ringen.

"Vad packade du?"

Alla svarar i tur och ordning

"Jag packade en apa"
"jag packade pengar"
"jag packade min kappsäck" osv.

När frågaren upptäckt att det är Pippi Långstrump det gäller får den som skulle gett nästa svar gå ut.

 

Hattleken:

 

Alla sitter i en ring och låter en hatt vandra mellan huvudena medan musik spelas. När hatten sätts på ditt huvud ska du flytta den till vänstra grannens huvud och så vidare. Den som har hatten på sig när musiken tystnar är ute.

 

 

Smussla sko:

 

Sitt i en rund ring och låt en sko vandra bakom ryggen. En person ställer sig mitt i ringen.

Läs följande vers under tiden:

Denna skon den ska vandra,
från den ena till den andra,
låt den gå, låt den gå, låt den aldrig stilla stå."
 
På ordet stå stannar händerna. Nu gäller det för den som står mitt i ringen att gissa var skon finns. Den som har skon får ställa sig mitt i ringen.

 

Udda eller jämnt?

Två deltagare tar fem nötter var. Därefter gömmer den ena deltagaren några nötter i handen och frågar.
Udda eller jämnt?
Den andra svarar till exempel udda
Därefter tittar man i den gömmande handen. Där ligger kanske tre nötter. Då var det rätt svar med udda och du vinner nötterna. Man får gissa varannan gång. Den person som har flest nötter har vunnit.

 

Pipande russin:

 

Låt en deltagare gå ut.

Lägg upp 10 russin på en bricka och välj ut ett russin som ska pipa. Kalla in den som gick ut och låt honom plocka russin. När han kommer in till det pipande russinet piper ni andra. De russin han tagit får han behålla.

 

Gömma nyckeln:

 

Alla som inte ska gömma nyckeln går ut. Göm nyckeln. När det är dags att börja leta frågar de som ska leta "Fågel, fisk eller mitt emellan?" Fågel betyder att nyckeln ligger högt, fisk att den ligger lågt och mitt emellan att den ligger mitt emellan. När någon kommer nära nyckeln säger man " det bränns" respektive "det är iskallt" om det är långt ifrån. Den som hittar nyckeln får gömma nästa gång.

 

Smälta tenn:

 

På nyårsnatten ska man smälta tenn och lägga en klump i en hink med kallt vatten. Ur det stelnade tennet kan man sedan utläsa hur året blir. Ser det ut som en rund platta, blir man rik, ett kors betyder olycka.

Se upp det blir jättehett!

 

Svansen på grisen:

 

Rita konturerna av julgrisen på ett stort papper. Fäst papperet på väggen med tejp. Nu ska alla i tur och ordning med förbundna ögon rita en knorr på grisen. Den knorr som sitter närmast rätta stället har vunnit.

 

 

Julklappslek

Ålder: 4-99 år
Antal deltagare: 4-12 personer

 

Detta behöver du:
tärning
timer
två julklappar per deltagare

Varje deltagare ska ha med sig två julklappar, en julklapp för till exempel 20 kronor (detta värde bestämmer ni själv) och en värdelös julklapp (varje deltagare bestämmer själv vad som räknas som värdelöst).

Lägg alla julklappar i en hög på golvet och samla deltagarna i en ring runt om.

Första deltagaren slår med tärningen och tar så många julklappar som tärningen visar, nästa gör likadant och så vidare tills klapparna tar slut. Då ställer man timern på till exempel 5-10 minuter och fortsätter att slå tärningen, men nu tar man julklappar av varandra i stället. Nu måste det gå snabbt så att alla hinner slå en gång till och en gång till innan timern ringer… (om man vill kan man bestämma att man inte får ta den sista julklappen av någon).

När timern ringer stoppas leken och man får de julklappar som man har just då. Det brukar vara roligt att öppna en åt gången och visa vad man fått.

 

Julpaketet:

 

Denna lek kräver lite förberedelser. Du börjar med att slå in en liten sak i papper. Utanpå paketet skriver du en uppgift såsom; "Grymta som en gris." Paketet slås sedan in ännu en gång varpå en ny uppgift skrivs utanpå papperet. Fortsätt så tills du får lika många omslag som det finns deltagare. Nu kan leken börja!

Alla deltagare sätter sig i en ring. Paketet skickas runt i ringen medan någon slags musik spelas. När musiken upphör får personen som håller i paketet riva av ett lager papper och utföra det som står på lappen. Sedan fortsätter musiken och och paketet skickas vidare runt i ringen. Så fort musiken tystnar, får den som håller i paketet riva av ett lager papper. Den som river av sista papperet får behålla "julklappen".

 

Min gris springer i skogen:

pip

Ena deltagaren gömmer en nöt genom att knyta handen. Därefter säger han:
Min gris springer i skogen
Motståndaren säger:
Det gör min med
Den andre säger:
Under vilket träd ligger hon?
Motståndaren pekar på ett finger i den knutna handen, om det är det fingret nöten ligger under får hon nöten är det fel måste hon ge en nöt.

 

Ryktet går:

 

Alla sätter sig i en ring, på golvet eller på stolar, och en deltagare utses att börja som ryktesspridare. Han/hon viskar en lång mening i örat på den person, som sitter till vänster om sig. Denne försöker komma ihåg meningen så exakt som möjligt och viskar den till nästa person i ringen.

Så får ryktet gå hela sällskapet runt, tills det kommer tillbaka till den som startade ryktet. Denne säger högt, vad han/hon får höra av sin granne och berättar sedan, vad som egentligen sades från början. Det kan bli vilka förvrängningar som helst, och man lär sig att inte lita på rykten! Man fortsätter så länge man har lust.

 


Hur många grisar i skogen?

Leken är speciellt rolig för de som just lärt sig att räkna. Ni behöver nötter av något slag. En av deltagarna håller nötterna i händerna och skakar. Personen måste först räkna hur många nötter han/hon håller i händerna. Därefter säger personen: "Hur många grisar finns det i skogen?" Alla deltagarna får gissa och sedan räknar man nötterna tillsammans. Den som gissar bäst får en nöt.

 

Lutande tornet i Pisa!

Man börjar med att lägga tre tändstickor i en triangel på bordet. Sedan ska alla i tur och ordning lägga en tändsticka på triangeln. Den som lägger den sista tändstickan, d.v.s. då tornet rasar har förlorat.

 

Apelsinleken

Deltagarna delar upp sig i två lag. Lagen ställer sig på rad mittemot varandra. Den första personen i varje lag lägger en apelsin under hakan och händerna på ryggen. Alla andra lägger också händerna på ryggen. Nu gäller det att flytta apelsinen från haka till haka utefter raden. Det lag som snabbast når fram med sin apelsin till siste man i laget har vunnit. 

 

Pepparkaksrull:

 

Pepparkakskull är en enkel lek och passar utmärkt efter julmaten.Jämt antal deltagare, dock minst sex stycken.
Bestäm vem som skall vara pepparkakskullare och vem som skall vara pepparkaka. Pepparkakan är den som blir jagad, medan pepparkakskullaren är den som jagar.
De andra julleksdeltagarna ställer sig två och två, i armkrok.
Pepparkakskullaren jagar pepparkakan. Men pepparkakan kan rädda sig genom att kroka arm med någon i ett par. Då måste den andra deltagaren släppa taget och springa iväg och blir alltså ny pepparkaka.
När pepparkakskullaren lyckas kulla pepparkakan blir pepparkakan ny kullare och kullaren blir pepparkakan som den nya pepparkakskullaren ska fånga!

 

Tomtesmyg

Tomtesmyg är en rolig jullek som passar nästan alla.
Minst tre deltagare.
Krita eller en pinne. Tomtesmyg börjar med att någon ritar en startlinje ungefär tio meter från väggen.
Välj sedan en tomte. Tomten ställer sig med ansiktet in mot väggen. Alla andra ställer sig bakom linjen. Medan tomten räknar rör sig alla framåt med tomtesteg. Men när den som räkna vänder sig om gäller det att stå still! Den som fortfarande rör sig när tomten vänder sig om får gå tillbaka till startlinjen och börja om. Den deltagare som först kommer fram till tomten får vara tomte nästa gång.

                                                                           
De olika stegen som man kan välja som tomte:
Tomtesteg: Sätt hälen mot andra fotens tå. Sedan går du med smygande tomtesteg, så stegen blir lika långa som fötterna.
Myrsteg: De minst möjliga stegen du kan göra.
Människosteg: Vanliga steg som du brukar gå.
Jättesteg: Så långa steg du kan ta utan att hoppa fram.
Banansteg: Ligg på marken med armarna utsträckta och gå dit fingertopparna räcker.
Paraplysteg: Varje steg blir ett varvs snurrande.

 

Ordlek

Försök hitta maten som gömmer sig bakom namnen nedan.
 Nisse Spall 
 Ylva Slakt 
 Siv Gadrack
 Görn Grisstyr
 Tyra Pingpod
 Per Savtelje
 Signar Prima
 Vilma Törp
 Lasse Dartböld
 Lisa Lataram

 

Snappa tomtens luva

Ni behöver en tomteluva. Dela in alla barn och vuxna i två lag. Tomten ställer sig ca 20 meter framför de båda lagen vilka radat upp sig bakom en startlinje. Tomten håller i sin tomteluva och ropar ”SNAPPA!”. Den person som står först i varje lag, ska nu snabbt springa fram till tomten och försöka ”snappa” luvan utan att bli kullad av den andre deltagaren… Hinner personen som tagit luvan tillbaka till ”boet” (bakom startlinjen) stannar den personen där, sist i ledet. Lyckas den andra personen däremot kulla den som först kom fram till luvan innan denne nått boet, får personen med luvan ställa sig sist i motståndarlagets led. Lek på förutbestämd tid eller tills ena laget mist alla deltagare!

 

Julklappstärning

Familjen sitter runt ett bord, alla har köpt en julklapp och slagit in den. Det behöver inte vara någonting speciellt då du inte kommer att ha någon aning om vem som får den, men köp något kul! Alla julklappar läggs i en hög och spelet kan börja.

Först sätter man en timer på en viss tid, en timme brukar vara bra, och sedan tar man fram en tärning och man turas om att slå. Får man en sexa så får man ta ett paket ur högen, får man något annat så går turen över till nästa.

När högen med paket har delats ut så går man till nästa moment, om tärningen hamnar på sex eller tre så får man ta ett paket från någon annan. Detta håller man på med så länge som man känner för och när alla är med på att hoppa till nästa steg så gör man det.

Nästa omgång så ska man slå tärningen och om man får sex eller tre så ska man ta ett av sina egna paket och ge till någon annan, har man inga paket så tar man ett paket från någon och ger det till någon annan.

Spelet är slut när tiden gått ut, se till att inte kolla på timern under spelets gång så ni inte vet när spelet slutar. Det viktiga är inte presenterna utan själva spelet. God jul

 

 

 

En riktigt

                   God Jul !

                                                                 Önskar Solkatten Minou             

 

 

                               

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 3.  Glada barn & barnbarn